Avís legal i política de privadesa

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de
Comerç Electrònic, us informem que Marc Giner d’ON PSICOLOGIA S.C.P, amb domicili a EN RAMBLA 62 2n PIS,08201.i CIF J-65847113 és titular d’aquest lloc web.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

La nostra empresa de conformitat amb el que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament UE 2016/679, en cas que ens envieu algun correu electrònic a l’adreça indicada a la mateixa, o ompliu algun formulari de recollida de dades, us informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu, seran registrades al fitxer del que és responsable ON PSICOLOGIA SCP, amb la finalitat de gestionar la vostra consulta, oferir-vos els nostres productes i serveis, mantenir una relació comercial, així com per a l’enviament per qualsevol mitjà, fins i tot per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, informacions publicitàries o promocionals sobre els productes o serveis de l’Empresa, havent-ne sol·licitat prèviament el consentiment.

 

ON PSICOLOGIA S.C.P. declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades al que estableixen el Reglament UE 2016/679 i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast amb la intenció d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que faciliteu.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades es conservaran per un període de temps que no excedirà del termini necessari per a les finalitats per a les quals les dades esmentades van ser recollides.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant el termini que marqui la Llei, mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, mentre que es mantingui la relació contractual, mentre no se sol·liciti la seva supressió per linteressat i no hagin deliminar-se per ser necessaris per al compliment duna obligació legal o per la formulació, exercici i defensa de reclamacions. Se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.

Si l’Usuari revoca el seu consentiment o exercita els drets de cancel·lació o supressió, les dades personals es conservaran bloquejades a disposició de l’Administració de Justícia durant els terminis establerts legalment per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament dels mateixos. Posteriorment se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

ON PSICOLOGIA S.C.P. es troba legitimada per dur a terme el tractament de les dades personals segons:

El client ha aportat les vostres dades personals per a relacions precontractuals o contractuals. L’Usuari o client ha prestat el consentiment informat per a l’enviament de comunicacions comercials, per a la instal·lació de sistemes de seguiment que informen sobre hàbits de navegació segons la Política de Cookies, o per a l’enviament d’informació requerida a través de formularis de contacte.

Hi ha obligacions legals que requereixen el tractament de les dades personals, dacord amb els serveis prestats.

CESSIONS I DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Totes les cessions que s’indiquen a continuació resulten necessàries per al compliment de les finalitats assenyalades anteriorment, o bé es duen a terme en compliment d’una obligació legal. Les dades personals podran ser cedides a:

Les administracions públiques i l’administració de justícia.

Els proveïdors de serveis informàtics, fins i tot serveis de “computació al núvol”.

 

DRETS DELS INTERESSATS

Els Usuaris/clients poden exercitar davant ON PSICOLOGIA S.C.P. els drets daccés, rectificació o supressió, limitació del seu tractament, oposició, portabilitat, ia oposar-se a decisions individuals automatitzades. Així mateix, podran revocar-ne el consentiment en cas que l’hagin atorgat per a alguna finalitat específica, podent modificar-ne les preferències en tot moment.

Podran exercitar-se a través del correu electrònic info@logopediadomicilio.es oa la següent adreça; RAMBLA 62 2n PIS,08201. S’informa a l’usuari que pot adreçar qualsevol tipus de reclamació en matèria de protecció de dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es, Autoritat de Control de l’Estat espanyol.

 

DADES DE MENORS

La nostra empresa no demanarà ni tractarà dades personals de menors de 16 anys, sense donar ple compliment als requisits establerts a la normativa aplicable de protecció de dades i el Reglament UE 679/2016.

El tractament de les dades personals d’un nen es considera lícit quan tingui com a mínim 16 anys. Si el nen és menor de 16 anys, aquest tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el va donar o autoritzar el titular de la pàtria potestat o tutela sobre el nen, i només en la mesura que es va donar o autoritzar.

DADES PERSONALS DE TERCERS

En el cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat el tercer d’aquesta Política de Privadesa i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ON PSICOLOGIA S.C.P amb les finalitats assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

TRACTAMENT CURRÍCULUM VITAE

Tal com indica el Reglament UE 2016/679 aquells candidats que ens facilitin les seves dades sol·licitem el seu consentiment de forma clara en la recollida de les seves dades personals i els usos que els donarem. Per aquest motiu us facilitem la informació de forma clara i concisa, indicant a més al candidat que podreu sol·licitar una còpia de les vostres dades, les quals se us oferiran en un format estructurat.

Respecte a la conservació de les dades, només guardarem dades que estiguin actualitzades, per la qual cosa en el cas que hi hagi CV que portin més de 24 mesos sense actualitzar, s’esborraran o bloquejaran per impedir-ne la lectura.

La nostra empresa manté des de fa anys una rigorosa política de privadesa amb les dades de les persones que han establert relacions amb nosaltres enviant-nos el seu currículum vitae. La finalitat del tractament de les teves dades és donar curs a la teva sol·licitud d’ocupació i gestionar el possible procés de selecció, cosa que pot incloure la participació a diverses proves de selecció.

Per això, us comuniquem que les vostres dades han estat incloses en un manual de registres de tractaments, adoptant les mesures tècniques i organitzatives pertinents, segons la normativa vigent per garantir la seguretat i integritat dels mateixos.

 

CONTINGUTS

Tots els continguts inclosos a la pàgina web i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de ON PSICOLOGIA SCP Queda per tant prohibida qualsevol utilització, i/o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de l’Empresa.

ON PSICOLOGIA S.C.P. no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que poguessin derivar-se de la inclusió a la Pàgina Web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser-ne titulars en incloure’ls a la Pàgina Web.

 

L’Usuari s’obliga a fer servir els continguts de la Pàgina Web de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de:

Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral ia les bones

costums oa lordre públic.

Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la corresponent autorització del titular.

Utilitzar els continguts de la Pàgina Web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

 

En cas de conflicte de qualsevol índole, les dues parts intentaran arribar a un acord pacífic. No sent possible, els Tribunals de Sabadell tindran la competència per conèixer el cas, i no és possible acudir a un altre fur per exercitar l’acció.

 

Política de Cookies / Cookie Policy – ​​Informació genèrica:

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic LSSICE i les seves modificacions del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, que afecten l’ús de cookies i els enviaments comercials per correu electrònic , i en compliment de la Directiva Europea 2009/136/CE, i amb l’objectiu de garantir la teva privadesa, t’informem que a la nostra web utilitzem cookies i altres mecanismes similars que ens permeten facilitar-te l’ús i navegació a través de la pàgina web , garantir laccés a determinades funcionalitats i addicionalment, ens ajuden a millorar la qualitat de la pàgina dacord als teus hàbits i estils de navegació.

Les cookies no són virus informàtics, no fan malbé l’ordinador ni alenteixen el seu funcionament i poden eliminar-les en qualsevol moment, o rebutjar-les configurant el programa de navegació que utilitza. En general, la nostra web només utilitza cookies de caràcter tècnic, destinades únicament a permetre a l’usuari navegar per la pàgina web, cookies estrictament necessàries, per a la prestació d’un servei expressament sol·licitat per l’usuari i cookies sense capacitat d’identificar l’usuari.

 

ELS USUARIS QUE NO ESTIGUIN D’ACORD AMB AQUESTA POLÍTICA NO HAN D’INTRODUIR CAP DADA A TRAVÉS D’AQUEST LLOC WEB, NI ACCEDIR AL CONTINGUT D’AQUESTA WEB.