Logopèdia a les escoles

Com a logopedes una de les nostres formes de poder proporcionar els nostres serveis i alhora, facilitar la conciliació familiar, resideix en la realització de la nostra intervenció logopèdica en el marc de les escoles, sempre mitjançant un conveni de col·laboració amb la direcció del centre o amb les Associacions de Mares i Pares de l’Alumnat, que sovint gestionen les franges extraescolars del centre educatiu.

El tractament logopèdic a les escoles el realitzem, generalment, a les franges extraescolars, prioritzant la franja de menjador escolar, per tal que els nens i nenes no hagin de deixar d’assistir a les classes convencionals, i en aquest període la seva atenció i predisposició per a la intervenció és més positiu moltes vegades que en els períodes de vesprada.

Així mateix, un altre avantatge del servei a les escoles és que permet abaratir el preu del servei i fer-lo més accessible per a les famílies, alhora que evita la necessitat d’acudir a un centre especialitzat fora de l’horari lectiu i redunda també a l’escola.

El nostre servei està format per logopedes col·legiats i amb experiència en el tractament de les dificultats infantils del llenguatge. El servei es desenvolupa en el context propi del nen, cosa que promou la incorporació dels nous aprenentatges a la quotidianitat de l’alumne, alhora que facilita el treball conjunt amb l’escola i amb la família.

Els nostres logopedes tenen àmplia experiència en el tractament de les dificultats del llenguatge infantil; a més, el fet de formar part d’un equip de professionals facilita l’abordatge conjunt i la recerca de recursos per tal de proporcionar un servei el més eficaç possible a cada nen i nena. També cal esmentar que diferents dels nostres logopedes tenen formació en altres camps relacionats directament o indirectament amb les dificultats d’aprenentatge (psicopedagogia, neuropsicologia, filologia,…)

 

Com treballem com a logopedes a les escoles?

Un altre vessant del servei de Logopèdia a Domicili consisteix a oferir el servei de Logopèdia a escoles que ho necessitin, oferim aquest servei de forma extraescolar o com a servei propi de l’escola, amb la garantia de disposar d’un servei professional.

En aquests casos el funcionament del servei depèn en gran mesura de les particularitats de cada centre escolar, buscant sempre la integració del servei a les característiques pròpies de l’escola i procurant adaptar-se i col·laborar en la mesura del possible al projecte educatiu del centre.

En aquest marc oferim la possibilitat de fer una valoració inicial gratuïta dels alumnes que es considera des de l’escola que poden presentar unes dificultats que puguin necessitar la intervenció per part d’un logopeda.

D’altra banda, també podem col·laborar amb el centre escolar mitjançant xerrades o altres activitats de caràcter formatiu, adreçades a pares o bé al professorat, en relació amb el desenvolupament del llenguatge dels nens.

 

Com funciona el servei de Logopèdia a les escoles?

El servei de Logopèdia parteix d’un diagnòstic inicial, basat tant en la informació proporcionada per l’escola i la família, com per l’observació i l’exploració diagnòstica del nen. A partir d’aquí s’inicia la intervenció amb uns objectius específics adreçats a resoldre els processos alterats o millorar-los, sempre en funció de les necessitats de cada cas.

A continuació podeu veure un resum del protocol de funcionament del nostre servei:

– Sol·licitud inicial per part de la família o del tutor/a

– Recollida de dades del nen

– Valoració logopèdica de les dificultats presentades

– Informació als pares, mares i tutors/es dels resultats de la valoració i establiment dels objectius de treball.

– Inici de la intervenció logopèdica

– Contínua coordinació amb l’escola i la família

– Finalització del servei una vegada els objectius establerts han estat assolits.

Durant tot el procés la figura del coordinador logopèdic fa un seguiment tant de les valoracions inicials dels casos com de l’evolució dels mateixos.

Quins tipus de tractaments realitzem?

Oferim tractaments professionals a nens i adults amb problemes propis del llenguatge. En aquest sentit tractem:

  • Dislàlies o problemes d’articulació
  • Disfèmia o tartamudesa
  • Retards en el llenguatge
  • Disfonies o alteracions de la veu
  • Trastorns del llenguatge
  • Alteracions de la comunicació deguts a
  • Trastorns del Desenvolupament
  • Alteracions del llenguatge escrit: dislèxia, disgrafia, disortografia.
  • Altres trastorns que impliquin alteracions del llenguatge.

Així mateix, tractem les alteracions pròpies del desenvolupament orofacial com:

– La deglució atípica

– La Síndrome del respirador bucal

Un equipo de logopedas experto en las escuelas

logopeda barcelona

Colegios en los que trabajamos

El nostre equip de logopedes a les escoles

A continuació us presentem alguns dels nostres logopedes que realitzen els seus serveis a diferents escoles amb les que tenim un conveni de col·laboració:

Col·legis on treballem

Necessiteu més informació? Contacti ara amb nosaltres.