logopedia en ictus

Importancia de la logopedia en ictus o accidentes cerebrovasculares

Els accidents cerebrovasculars (ACV) o ICTUS són dèficits neurològics focals d’origen vascular i d’instauració brusca i sobtada, sense traumatisme (és l’equivalent a un infart de cor, però en el cervell).

Hi ha dos tipus principals d’ictus. Els ictus hemorràgics o hemorràgies cerebrals, que es produeixen quan un vas sanguini (vena o artèria) es trenca, i els ictus isquèmics o infarts cerebrals, que succeeiexen quan una artèria s’obstrueix per la presència d’un coàgul de sang.

Les seqüeles posteriors dependran del tipus d’Ictus, la localització i la durada de la simptomatologia d’aquest. El dany cerebral adquirit pot ser irreparable i deixar seqüeles greus que repercuteixin de forma notable en la qualitat de vida dels afectats. Per aquest motiu la intervenció logopèdica precoç, i la d’altres professionals, sobretot en els 6 primers mesos després de l’ictus és molt important.

En la rehabilitació de l’ictus hi estan involucrats diferents professionals com neuròlegs, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, logopedes, psicòlegs, etc. que han d’abordar la seva rehabilitació de manera multidisciplinària. El logopeda és el professional que intervé en la rehabilitació de la parla, la deglució, el llenguatge i la comunicació després d’haver patit un ictus.

Alteracions del llenguatge o afàsia: els pacients poden presentar trastorns afàsics amb pèrdua total de la parla, pèrdua de la capacitat per expressar-se, pèrdua de la capacitat de comprensió o barreja d’ambdues. El logopeda s’encarregarà de la rehabilitació del llenguatge, ajudant a restaurar les funcions alterades i proporcionant un sistema de comunicació alternatiu al pacient mentre es duu a terme aquesta rehabilitació.

Paràlisi facial: la paràlisi facial afecta la mobilitat voluntària dels músculs de la cara. Pot afectar una hemicara sencera (front, ulls, nas i boca) o només a la meitat inferior (nas i boca). La simetria facial es perd, perdent l’expressivitat i la capacitat de tancar l’ull o els llavis de la banda afectada, cosa que influeix en el control de la secreció salivar, la masticació-deglució i la parla, entre d’altres, de manera que el paper del logopeda és fonamental.

Alteracions de la parla o disàrtria: en aquest cas s’altera l’esquema motor de la parla (no el llenguatge) i, juntament amb la debilitat o pèrdua de mobilitat dels òrgans bucofonatoris i/o del sistema respiratori, pot afectar l’articulació, el ritme i la fluïdesa de la parla, així com la veu i el timbre.

Disfàgia: després d’un accident cerebrovascular els pacients poden presentar dificultats en les diferents fases de la deglució. Aquestes dificultats es poden trobar en la formació del vol alimentici, en el transport d’aquest cap a la part posterior fins que s’activa el reflex deglutori (fase oral o preparatòria), en el pas del bol alimentici per la faringe fins a l’esòfag (fase faríngia) i/o al pas del bol a l’esòfag i, finalment, a l’estómac (fase esofàgica, involuntària). A cada fase hi intervenen diferents músculs i es produeixen diferents passos, de manera que el logopeda s’encarregarà de valorar la musculatura i els nervis afectats per aconseguir una deglució eficaç i segura després de la rehabilitació.

Totes aquestes alteracions influiran en la qualitat de vida del pacient, afectant-ne la seva comunicació i socialització ja que presentaran problemes de comprensió en les activitats quotidianes, dificultats per entendre la televisió o la ràdio o comunicar-se i/o alimentar-se amb familiars i amics. Com a conseqüència poden aparèixer depressions i aïllament social, de manera que, la tasca del logopeda en l’ictus és fonamental en la recuperació de les habilitats comunicatives perquè, en la mesura del possible, puguin dur una vida “normal”.

Sandra Feliú

Autora del present article:

Sandra Feliú. Logopeda. Col·legiada número 28/1324 al Colegio de Logopedas de Madrid. Lindekin

 

Referències bibliogràfiques 

 • Acosta, V.M. y Moreno, A.M. (1999). Dificultades del lenguaje en ambientes educativos. Barcelona: Masson.
 • Gallego, J.L. (1999). Calidad en la intervención logopédica. Estudio de casos. Málaga: Aljibe.
 • Mendoza, E. (2001). Trastorno específico del lenguaje (TEL). Madrid: Pirámide.
 • Moreno, J.M., Suárez, A., Martínez, J.D. y García-Baamonde, M.E. (2004). Retrasos en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Estudio de casos. Madrid: EOS.
 • Puyuelo, M. (2005). Casos clínicos en Logopedia (volumen 2). Barcelona: Masson.
 • Aguado, G. (2004). Trastorno específico del lenguaje: retraso de lenguaje y disfasia. (pp.15-28). Málaga. Editorial: Aljibe.
 • Puyuelo, M. y Santana, R. Intervención del lenguaje. Editorial Masson, Barcelona.
 • Aguado, G. (1989): El desarrollo de la morfosintaxis en el niño. C.E.P.E., Madrid.
 • Cooper, J.; Reynell, J. & Modley, M. (1982): Método para favorecer el desarrollo del lenguaje. Médico y Técnica, Barcelona.
 • Gómez Tolón, J. (1987): Trastornos de la adquisición del lenguaje. Escuela Española, Madrid.
 • Monfort, M. (1984): La investigación logopédica. II Simposio de logopedia, C.E.P.E., Madrid.
 • Monfort, M. (1986): Investigación y logopedia. III Simposio de logopedia, C.E.P.E., Madrid.
 • Monfort, M. & Juárez, A. (1993): Los niños disfásicos. C.E.P.E., Madrid.
 • Monfort, M. (1995): Enseñar a hablar. IV Simposio de logopedia, C.E.P.E., Madrid.
 • Nieto, M. (1990): Retardo del lenguaje. C.E.P.E., Madrid.
 • Aguado, G. (1988): «El retraso del lenguaje». En: Peña Casanova (Comp.) (1988): Manual de logopedia. Masson, Barcelona, 200-215.

 

Webgrafia

Un proceso simple y eficaz

Contacte

Contacti amb nosaltres per ampliar la informació dels nostres serveis i exposar el seu cas.

Diagnòstic i Tractament

El primer pas és realitzar un bon diagnòstic (si no es disposa d’ell) i a posteriori ja podrem començar el tractament.

Recuperació

ALTA del servei quan s’aconsegueixen els objectius proposats inicialment.

Áreas en las que ofrecemos tratamientos

 • Logopèdia infantil

  Atenció logopèdica les dificultats en el llenguatge oral i escrit, així com pel que fa a el desenvolupament orofacial.

 • Neurologopèdia

  Tractament logopèdic de les alteracions del llenguatge i la deglució degudes a ictus, traumatismes cranioencefàlics i malalties neurodegeneratives.

 • Alteracions de la veu

  Atenció logopèdica en les disfonies funcionals i orgàniques, tant en població infantil com adulta i en malalties neurodegeneratives.

 • Teràpia miofuncional

  La teràpia miofuncional tracta les alteracions en el funcionament orofacial, com la deglució atípica, alteracions de l’ATM, entre d’altres.

Llámenos por teléfono:

931001485 (Barcelona) / 910911285 (Madrid) / 960011185 (València)

O, si ho preferiu, envieu-nos un formulari: