Logopèdia a domicili a Madrid

El nostre servei Logopèdia Madrid a domicili va iniciar la seva trajectòria a l’octubre de 2012 prestant els seus serveis de logopèdia a domicili tant a Madrid com als voltants de la mateixa. El servei de logopèdia a domicili a Madrid té com a objectiu poder facilitar a les famílies l’accés al tractament logopèdic a les cases o domicilis, facilitant la conciliació familiar i garantint, al mateix temps, la professionalitat dels nostres logopedes de Madrid, estant tots els nostres logopedes col·legiats al Col·legi de Logopedes de Madrid.

El nostre equip de logopedes a Madrid està composat per més de 10 logopedes titulats i especialitzats en diferents disciplines de la logopèdia, distribuïts en diferents horaris i zones geogràfiques, procurant sempre conciliar tant la màxima qualitat i especialitat dels nostres logopedes amb les necessitats de cada família que atenem o dels diferents entitats o serveis amb els quals col·laborem.

Quin és el funcionament del servei de Logopèdia a Madrid a Domicili?

El funcionament del nostre servei resulta molt senzill seguint una sèrie de passos senzills:

 1. Contacte inicial de la família
 2. Revisió de la consulta per part de la Direcció-Coordinació de el Servei de Logopèdia a Domicili a Madrid
 3. Assignació d’un logopeda de l’equip en funció de la demanda, especialitat i horari sol·licitat.
 4. Valoració del pacient i establiment dels objectius de reeducació
 5. Inici del tractament logopèdic
 6. Alta de el pacient, en el moment en què s’aconsegueixen els objectius establerts.

On atenem als nostres usuaris?

El fet de prioritzar la conciliació familiar i l’accessibilitat al tractament logopèdic dels nostres pacients, juntament amb la personalització del nostre servei ens permet atendre els nostres pacients de logopèdia a Madrid en diferents espais, en funció de les necessitats de cada un, sent els més freqüents:

 • A la casa de la família o del pacient
 • A Residències, centres de dia o Hospital (amb l’autorització de centre)
 • A l’escola en franges extraescolars i amb consentiment de la mateixa
 • A l’oficina o negoci de l’usuari

Un equip de logopedes expert al seu domicili

logopeda barcelona

Equipo de logopedas en Madrid

Des de l’inici del nostre recorregut com a logopedes a Madrid la nostra principal preocupació ha estat poder oferir un tractament logopèdic professional, garantint:

 • Experiència en els diferents camps de la logopèdia
 • Formació complementària en l’àmbit en el qual es troben especialitzats
 • Cordialitat en el tracte
 • Habilitats comunicatives

Com apuntàvem anteriorment, tots els nostres logopedes de Madrid estan col·legiats al Col·legi Professional de Logopedes de la Comunitat de Madrid, disposant, la gran majoria d’ells, de titulacions de postgrau en les diferents àrees de la logopèdia des de la logopèdia infantil fins a la neurologopèdia, la rehabilitació de la veu i la logopèdia miofuncional. A continuació us presentem alguns dels nostres especialistes:

Tratamientos logopédicos en Madrid

El nostre equip de logopedes de Madrid estan especialitzats en pràcticament totes les disciplines més rellevants de la logopèdia, disposant d’un equip ampli i amb diferents especialitats, de manera que sempre busquem l’encaix idoni entre les necessitats de cada pacient en particular, l’especialitat del nostre logopeda i la ubicació i horaris possibles de cada cas.

Mitjançant el nostre equip de logopedes de Madrid tractem els diferents trastorns de l’llenguatge i patologies que es tracten des de la logopèdia, d’aquesta manera, articulem el nostre treball en diferents àrees:

Logopèdia infantil:

 • Tractament logopèdic en el retard del llenguatge
 • Tractament logopèdic de el Trastorn del Llenguatge
 • Tractament logopèdic en Dislàlies o Trastorns de la Articulació
 • Tractament logopèdic en Trastorns de la lectura i l’escriptura o dislèxia
 • Tractament logopèdic en Trastorns de l’espectre autista
 • Tractament logopèdic en Alteracions del Neurodesenvolupament
 • Tractament de la deglució atípica

Logopèdia per a adults

 • Logopèdia en dany cerebral adquirit (Afàsia, Disàrtria)
 • Logopèdia en malalties neurodegeneratives (Parkinson, Huntington, Demències, ELA, …)
 • Teràpia miofuncional en deglució atípica
 • Articulació de fonemes mal instaurats (rotacisme, sigmatisme, etc.)

Logopèdia en patologies de la veu (funcionals i orgàniques)

 • Disfonia infantil
 • Disfonia en adults

Dins del nostre treball col·laborem amb diferents institucions facilitant l’accés a la logopèdia als seus usuaris, alumnes o pacients:

Col·laboració amb escoles

Realitzem el servei de logopèdia en diferents escoles com a activitat extraescolar realitzant l’atenció logopèdica dels nens en educació infantil i en educació primària, servei generalment concertat mitjançant l’AMPA de l’escola.

Col·laboració amb residències, centres sociosanitaris i centres de dia

Moltes residències, centres sociosanitaris i centres de dia no disposen d’un servei propi de logopèdia tot que molts dels seus usuaris poden presentar alteracions susceptibles de ser tractades mitjançant la logopèdia, com alteracions de la veu en Parkinson, Afàsia, Disàrtria, Disfàgia, etc. . En aquestes situacions ens poden sol·licitar els nostres serveis tant les famílies dels usuaris com els propis centres.

Col·laboració amb altres professionals sanitaris

Per tal de poder optimitzar a l’màxim els nostres tractaments logopèdics col·laborem i ens coordinem freqüentment amb altres professionals sanitaris com fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, odontòlegs i ortodoncistes entre d’altres professionals.

La nostra consulta

L’inici de la nostra trajectòria com Logopèdia a Domicili va sorgir des de la nostra consulta a Sabadell a l’evidenciar que des del nostre centre no podíem arribar a tots aquells pacients que sol·licitaven la nostra atenció i que per qüestions horàries o logístiques no podien accedir al tractament logopèdic que precisaven. D’aquesta manera, vam decidir ampliar el nostre servei mitjançant atenció logopèdica domiciliària.

La nostra consulta es troba a la Rambla de Sabadell, al centre i cor comercial de la cocapital del Vallès Occidental. A la nostra consulta disposem d’un equip multidisciplinar composat per psicopedagogs, logopedes, psicòlegs infantils i juvenils, així com neuropsicòlegs.

Truqui'ns per telèfon:

910911285 (Madrid)

O, si ho preferiu, envieu-nos un formulari: