Logopèdia a domicili a València

El nostre servei Logopèdia València a domicili va iniciar la seva trajectòria a l’octubre de 2011 portant els nostres serveis logopèdics a les llars i residències de València i als voltants de la mateixa. El servei de logopèdia a domicili a València té com a objectiu poder facilitar a les famílies l’accés al tractament logopèdic en les cases o domicilis, facilitant la conciliació familiar i garantint, al mateix temps, la professionalitat dels nostres logopedes de València, els quals es troben tots ells col·legiats al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana.

El nostre equip de logopedes a València està composat per 3 logopedes titulats i especialitzats en diferents disciplines de la logopèdia, distribuïts en diferents horaris i zones geogràfiques, procurant sempre conciliar tant la màxima qualitat i especialitat dels nostres logopedes amb les necessitats de cada família o dels diferents entitats o serveis amb els quals col·laborem.

Quin és el funcionament de servei de Logopèdia a València a Domicili?

El funcionament del nostre servei de logopèdia a València resulta molt senzill, seguint una sèrie de passos senzills:

 1. Contacte inicial de la família via email o telèfon.
 2. Revisió de la consulta per part de la Direcció-Coordinació de el Servei de Logopèdia a Domicili a València
 3. Assignació del logopeda de l’equip en funció de la demanda, especialitat i horari sol·licitat.
 4. Valoració del pacient i establiment dels objectius de reeducació.
 5. Inici del tractament logopèdic
 6. Alta del pacient, en el moment en què s’aconsegueixen els objectius establerts.

On atenem als nostres usuaris?

La personalització del nostre servei ens permet atendre els pacients de logopèdia a València en diferents espais en funció de les necessitats de cada un, sent els més freqüents:

 • A la llar de la família o el pacient
 • En Residències o centres de dia
 • A l’escola en franges extraescolars i amb previ consentiment per part de l’escola.
 • A l’oficina o negoci de l’usuari
 • En Projectes socials com Sed-vies o Entre Amics.

Un equip de logopedes expert al seu domicili

logopeda barcelona

Equip de logopedes a València

El nostre Equip de Logopedes de València

Una de les nostres majors preocupacions des que vam iniciar el nostre servei de logopèdia a domicili a València, i que mantenim en l’actualitat, és poder proporcionar un tractament logopèdic professional amb una gran proximitat amb el pacient i la seva família, garantint sempre per part del nostre equip de logopedes:

 • Experiència en els diferents camps de la logopèdia
 • Formació complementària en l’àmbit en el qual es troben especialitzats
 • Cordialitat en el tracte
 • Habilitats comunicatives

Com apuntàvem anteriorment, tots els nostres logopedes de València estan col·legiats al Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana, disposant, la gran majoria d’ells, de titulacions de postgrau en les diferents àrees de la logopèdia des de la logopèdia infantil fins a la neurologopèdia, la rehabilitació de la veu i la logopèdia miofuncional. A continuació us presentem alguns dels nostres especialistes:

Tractaments logopèdics a València

Mitjançant el nostre equip de logopedes de València tractem els diferents trastorns del llenguatge i patologies que es tracten des de la logopèdia, d’aquesta manera, vam articular el nostre treball en diferents àrees:

Logopèdia infantil:

 • Tractament logopèdic en el retard del llenguatge
 • Tractament logopèdic del Trastorn del Llenguatge
 • Tractament logopèdic en Dislàlies o Trastorns de la Articulació
 • Tractament logopèdic en Trastorns de la lectura i l’escriptura o dislèxia
 • Tractament logopèdic en Trastorns de l’espectre autista
 • Tractament logopèdic en Alteracions del Neurodesenvolupament
 • Tractament de la deglució atípica

Logopèdia per a adults

 • Logopèdia en dany cerebral adquirit (Afàsia, Disàrtria)
 • Logopèdia en malalties neurodegeneratives (Parkinson, Huntington, Demències, ELA, …)
 • Teràpia miofuncional en deglució atípica
 • Articulació de fonemes mal instaurats (rotacisme, sigmatisme, etc.)

Logopèdia en patologies de la veu (funcionals i orgàniques)

 • Disfonia infantil
 • Disfonia en adults

Dins del nostre treball col·laborem amb diferents institucions facilitant l’accés a la logopèdia als seus usuaris, alumnes o pacients:

Col·laboració amb escoles

Realitzem el servei de logopèdia en diferents escoles com a activitat extraescolar realitzant l’atenció logopèdica dels nens en educació infantil i a educació primària, servei generalment concertat mitjançant l’AMPA de l’escola i, en altres ocasions, amb la direcció de centre.

També de forma puntual, sempre amb el consentiment de l’escola, realitzem el tractament logopèdic a l’escola dels nostres pacients si així ens ho demanen.

Col·laboració amb residències, centres sociosanitaris i centres de dia

Moltes residències, centres sociosanitaris i centres de dia no disposen d’un servei propi de logopèdia, tot que molts dels seus usuaris poden presentar alteracions susceptibles de ser tractades mitjançant la logopèdia, com alteracions de la veu en Parkinson, Afàsia, Disàrtria, Disfàgia, etc. En aquestes situacions ens poden sol·licitar els nostres serveis tant les famílies dels usuaris com els propis centres.

La nostra consulta

L’inici de la nostra trajectòria com Logopèdia a Domicili va sorgir des de la nostra consulta a Sabadell a l’evidenciar que des del nostre centre no podíem arribar a tots aquells pacients que sol·licitaven la nostra atenció i que per qüestions horàries o logístiques no podien accedir al tractament logopèdic que precisaven. D’aquesta manera, vam decidir ampliar el nostre servei mitjançant atenció logopèdica domiciliària.

La nostra consulta es troba a la Rambla de Sabadell, al centre i cor comercial de la cocapital del Vallès Occidental. A la nostra consulta disposem d’un equip multidisciplinar composat per psicopedagogs, logopedes, psicòlegs infantils i juvenils, així com neuropsicòlegs.

Truqui'ns per telèfon:

960001185 (València)

O, si ho preferiu, envieu-nos un formulari: