Logopèdia a Domicili Barcelona

El nostre servei Logopèdia Barcelona a domicili va iniciar la seva trajectòria a l’octubre de 2010 donant cobertura logopèdica tant a Barcelona com els voltants de la mateixa. El nostre servei de logopèdia està pensat per poder facilitar a les famílies l’accés a l’tractament logopèdic en la seva llar, facilitant la conciliació familiar i garantint, al mateix temps, la professionalitat dels nostres logopedes de Barcelona, ​​els quals estan tots col·legiats al Col·legi de Logopedes de Catalunya.

Actualment, al nostre equip comptem amb més de 20 logopedes a Barcelona dividits en diferents especialitats, horaris i zones geogràfiques, buscant poder oferir la màxima qualitat en tots els nostres tractaments logopèdics.

Com funciona el nostre servei de Logopèdia a Barcelona a Domicili?

El funcionament del nostre servei resulta molt senzill seguint una sèrie de passos senzills:

 1. Contacte inicial de la família
 2. Revisió de la consulta per part de la Direcció-Coordinació de el Servei de Logopèdia a Domicili a Barcelona
 3. Assignació d’un logopeda de l’equip en funció de la demanda, especialitat i horari sol·licitat.
 4. Valoració de l’pacient i establiment dels objectius de reeducació
 5. Inici de l’tractament logopèdic
 6. Alta de el pacient, en el moment en què s’aconsegueixen els objectius establerts.

On atenem als nostres usuaris?

La personalització del nostre servei ens permet atendre els pacients de logopèdia a Barcelona en diferents espais en funció de les necessitats de cada un, els més freqüents són:

 • A la llar de la família o el pacients
 • En Residències o centres de dia
 • A l’escola en franges extraescolars i amb consentiment de la mateixa
 • A l’oficina o negoci de l’usuari
 • A la nostra consulta a Sabadell

Un equip de logopedes expert al seu domicili

logopeda barcelona

Equip de Logopedes a Barcelona

Des de l’inici del nostre recorregut la nostra principal preocupació ha estat poder oferir un tractament professional, garantint:

 • Experiència en els diferents camps de la logopèdia
 • Formació complementària en l’àmbit en el qual es troben especialitzats
 • Cordialitat en el tracte
 • Habilitats comunicatives

Com apuntàvem anteriorment, tots els nostres logopedes de Barcelona estan col·legiats al Col·legi de Logopedes de Catalunya, disposant, la gran majoria d’ells, de titulacions de postgrau en les diferents àrees de la logopèdia des de la logopèdia infantil fins a la neurologopèdia, la rehabilitació de la veu i la logopèdia miofuncional. A continuació us presentem alguns dels nostres especialistes:

Tractaments logopèdics a Barcelona

Mitjançant el nostre equip de logopedes de Barcelona tractem els diferents trastorns de l’llenguatge i patologies que es tracten des de la logopèdia, d’aquesta manera, vam articular el nostre treball en diferents àrees:

Logopèdia infantil:

 • Tractament logopèdic en el retard del llenguatge
 • Tractament logopèdic de el Trastorn del Llenguatge
 • Tractament logopèdic en Dislàlies o Trastorns de la Articulació
 • Tractament logopèdic en Trastorns de la lectura i l’escriptura o dislèxia
 • Tractament logopèdic en Trastorns de l’espectre autista
 • Tractament logopèdic en Alteracions de l’Neurodesenvolupament
 • Tractament de la deglució atípica

Logopèdia per a adults

 • Logopèdia en dany cerebral adquirit (Afàsia, Disàrtria)
 • Logopèdia en malalties neurodegeneratives (Parkinson, Huntington, Demències, ELA, …)
 • Teràpia miofuncional en deglució atípica
 • Articulació de fonemes mal instaurats (rotacisme, sigmatisme, etc.)

Logopèdia en patologies de la veu (funcionals i orgàniques)

 • Disfonia infantil
 • Disfonia en adults

Dins del nostre treball col·laborem amb diferents institucions facilitant l’accés a la logopèdia als seus usuaris, alumnes o pacients:

Col·laboració amb escoles

Realitzem el servei de logopèdia en diferents escoles com a activitat extraescolar realitzant l’atenció logopèdica dels nens en educació infantil i en educació primària, servei generalment concertat mitjançant l’AMPA de l’escola.

Col·laboració amb residències, centres sociosanitaris i centres de dia

Moltes residències, centres sociosanitaris i centres de dia no disposen d’un servei propi de logopèdia tot que molts dels seus usuaris poden presentar alteracions susceptibles de ser tractades mitjançant la logopèdia, com alteracions de la veu en Parkinson, Afàsia, Disàrtria, Disfàgia, etc. En aquestes situacions ens poden sol·licitar els nostres serveis tant les famílies dels usuaris com els propis centres.

La nostra consulta

L’inici de la nostra trajectòria com Logopèdia a Domicili va sorgir des de la nostra consulta a Sabadell a l’evidenciar que des del nostre centre no podíem arribar a tots aquells pacients que sol·licitaven la nostra atenció i que per qüestions horàries o logístiques no podien accedir al tractament logopèdic que precisaven. D’aquesta manera, vam decidir ampliar el nostre servei mitjançant atenció logopèdica domiciliària.

La nostra consulta es troba a la Rambla de Sabadell, al centre i cor comercial de la cocapital del Vallès Occidental. A la nostra consulta disposem d’un equip multidisciplinar composat per psicopedagogs, logopedes, psicòlegs infantils i juvenils, així com neuropsicòlegs.

Truqueu-nos per telèfon:

931001485 (Barcelona)

O, si ho preferiu, envieu-nos un formulari: