Logopèdia infantil

La logopèdia infantil és la disciplina que s’encarrega de l’estimulació, rehabilitació i correcció del llenguatge dels nens i les nenes des de l’edat més primerenca, a partir dels 2 anys aproximadament i fins als 16. Evidentment, el tipus d’intervenció a realitzar variarà molt en funció de les necessitats de cada nen i nena, però també canviarà molt en funció de l’edat. El tractament en les edats primerenques permet sempre un major desenvolupament futur en els nens i nenes, motiu pel qual es dóna una gran importància a l’estimulació primerenca. La logopèdia en edats precoces, sobretot en els retards del llenguatge i els trastorns del Neurodesenvolupament, permetrà un major progrés de les habilitats lingüístiques en el futur. Això no obstant, les funcions del logopeda no se cenyeixen només a la intervenció en el llenguatge oral i escrit, sinó que convé tenir en compte que un altre dels camps més importants en la tasca del logopeda és la teràpia miofuncional, la qual consisteix en el diagnòstic i tractament de les disfuncions orofacials, com la deglució atípica, malformacions orofacials (com la fissura palatina), la respiració oral, entre altres disfuncions. El tractament coordinat amb altres professionals sanitaris com dentistes, ortodoncistes o fisioterapeutes sempre serà el que ens proporcioni uns majors resultats. D’aquesta manera, en funció de l’edat, les dificultats més freqüents que trobem en cada rang d’edat es podrien distribuir de la següent manera:

De 0 a 5 anys

 • Retard de l’llenguatge
 • Dificultats articulatòries
 • Alteració de la comunicació derivada de Trastorn d’Espectre Autista (TEA)
 • Alteració de la parla o la deglució secundàris a Trastorns de l’Neurodesenvolupament (Síndrome de Down, Discapacitat Intel·lectual, entre d’altres)

De 6 a 12 anys, les dificultats en el llenguatge més comuns que tractem són:

 • Dificultats d’articulació o dislàlies (especialment de / rr / i / s /, anomenades rotacisme i sigmatisme, respectivament)
 • Retard en l’adquisició de la lectoescriptura
 • Trastorn Específic de l’Llenguatge (TEL) o Trastorn de al Desenvolupament de l’Llenguatge.
 • Disfèmia o Tartamudesa
 • Dislèxia o Trastorn Específic de l’Aprenentatge de la Lectura i l’Escriptura.
 • Deglució Atípica
 • Alteració de la comunicació derivada de Trastorn d’Espectre Autista (TEA)
 • Alteració de la parla o la deglució secundària a Trastorns de l’Neurodesenvolupament (Síndrome de Down, Discapacitat Intel·lectual, entre d’altres)
 • Disfonia infantil

De 12 a 16 anys, els tractaments logopèdics més freqüents que realitzem són:

 • Dislèxia o trastorn Específic de la Lectura i l’Escriptura
 • Disfèmia o Tartamudesa
 • Disfonia
 • Deglució atípica

Intervenció en logopèdia infantil

El logopeda a partir de la valoració o detecció de necessitats de l’infant i de la nena o adolescent realitzarà un pla d’intervenció per tractar els diferents aspectes que incideixen en el desenvolupament del llenguatge, tractant-se sempre d’un tractament individual, dissenyat específicament en funció de les necessitats de l’infant, amb uns objectius perfectament establerts i dels que es fa partícip a la família, la qual resulta una part fonamental de l’tractament sobretot en les edats més primerenques.

El nostre mètode de treball com logopedes varia en funció de diferents variables: en primer lloc, la disfunció o dificultat de el llenguatge a tractar, l’edat de l’pacient i els interessos i motivacions d’aquest. És fonamental, especialment en logopèdia infantil, que hi hagi un bon vincle entre el logopeda i el nen/a, ja que això ens permetrà un avanç més ràpid en la consecució dels nostres objectius en el llenguatge.

Tot i que el mètode de treball logopèdic depèn sobretot de la disfunció a tractar la nostra forma de treball en les primeres edats és fonamentalment lúdica però conservant uns objectius de treball molt específics. No obstant això, a mesura que anem avançant a majors edats la feina cada vegada resulta més formal, però sempre prioritzant un vincle positiu entre el nen i el professional. Una de les característiques bàsiques de la nostra intervenció rau en la col·laboració estreta amb la família, de manera que després de cada sessió es proporcionen pautes als familiars o recomanacions per poder seguir treballant a casa en virtut dels objectius establerts, aquest punt amb una bona col·laboració per part dels pares i mares redunda en una més ràpida consecució dels èxits esperats.

Els nostres especialistes en Logopèdia Infantil

A continuació us presentem alguns dels nostres logopedes especialitzats en Logopèdia infantil:

logopeda barcelona

NEREA MARTÍNEZ

Logopeda a Barcelona

Especialista en Logopèdia infantil y Lectoescriptura

SONIA JIMÉNEZ

Logopeda a Barcelona

Especialista en Logopèdia infantil i Estimulació Temprana

MARIO FIGUEROA

Logopeda a Barcelona

Especialista en Logopedia infantil