Teràpia miofuncional

La teràpia miofuncional és la disciplina de la logopèdia que s’encarrega del tractament de les disfuncions de la musculatura orofacial i de les seves funcions com la respiració, la deglució, la masticació o la succió. Una definició àmpliament acceptada de la Teràpia Miofuncional seria “és una disciplina que s’encarrega de prevenir, valorar, diagnosticar i corregir les disfuncions orofacials que poden interferir tant en la producció de la parla, com sobre l’estructura de les dents i les relacions maxil·lars” ( Borràs i Rosell; 2008). D’aquesta manera, la teràpia miofuncional es centra en estimular la musculatura orofacial i corregir o optimitzar els processos de respiració, deglució, succió i masticació. Sent per tant aplicable a diferents dificultats orofacials, entre les quals destaquen la Deglució Atípica, la paràlisi facial, Glosectomias, Llavi leporí, fissura palatal, Síndrome del Respirador Bucal o la Incompetència Vetllar. La teràpia miofuncional també és utilitzada en moltes ocasions en el tractament logopèdic de diferents Síndromes com en la Síndrome de Down, on, generalment, s’observa una hipotonia o manca de tó muscular a la llengua, buccinadors i llavis, així com freqüentment macroglòssia (llengua excessivament gran) i respiració oral. El logopeda especialitzat en teràpia miofuncional estimula el desenvolupament de la funció o de la musculatura orofacial mitjançant una sèrie d’exercicis específics per a la recuperació del tó muscular, com altres en què es val de diferents elements per estimular les funcions o la musculatura desitjada. Així mateix, moltes vegades com en el cas de la Deglució Atípica, el logopeda ha d’ensenyar a el pacient de forma conscient com ha de fer l’acte de la deglució, primer de forma “forçada” perquè a poc a poc el pacient vagi adquirint la deglució correcta des un punt de vista fisiològic. Actualment, a causa en part a una major extensió de l’ús de l’ortodòncia per a la correcció estètica i / o funcional de la dentició, la teràpia miofuncional està molt demandada, ja que és la disciplina que s’encarrega de la correcció de la Deglució Atípica, la qual es troba darrere d’una gran part, per no dir de la majoria de les maloclusions. Està demostrat que l’aplicació de l’ortodòncia sense una correcció de la deglució atípica mitjançant tractament logopèdic, moltes vegades comporta una posterior recidiva, és a dir, que a el cap d’un temps les dents tornen a la seva posició anterior, desfent els canvis realitzats per l’ortodòncia. Cal tenir en compte que al llarg del dia repetim milers de vegades l’acte de la deglució sense ser-ne conscients, de manera que, si la deglució no és correcta la llengua contínuament està empenyent les dents, el que provoca que la funció finalment alteri la forma de la dentició.

Tractaments més freqüents mitjançant la Teràpia Miofuncional

Malgrat que el tractament més freqüent i sol·licitat és el relatiu a la deglució atípica, la teràpia miofuncional resulta fonamental per al treball d’altres patologies o dificultats pròpies de la zona orofacial, entre ells destaquem:

  • Tractament de la Deglució Atípica
  • Llavi leporí
  • Fissura palatina
  • Tractament de la paràlisi facial
  • Tractament de la Disfàgia
  • Síndrome de l’ATM
  • Glosectomias
  • Disàrtria
  • Síndrome de Down

Els nostres especialistes en Teràpia Miofuncional

A continuació us presentem alguns dels nostres logopedes especialitzats en Teràpia Miofuncional:

logopeda madrid

MELANIE BARDINET

Logopeda a Barcelona

Especialista en Teràpia Miofuncional i Dany Cerebral

MARIO FIGUEROA

Logopeda a Barcelona

Especialista en Logopèdia infantil i Teràpia Miofuncional

JORGE CORRIONERO

Logopeda a Madrid

Especialista en Logopèdia infantil i Teràpia Miofuncional