Alteracions de la veu

Els trastorns en l’ús de la veu són molt freqüents tant en població infantil com adulta, la seva expressió més comuna és la Disfonia, la qual pot ser deguda a causes orgàniques (presència de nòduls a les cordes vocals, paràlisi de corda vocal, .. .) o bé de caràcter funcional (és a dir, per un mal ús de la veu), la Disfonia es caracteritza per dificultats en la sortida de la veu o una veu raspada, freqüentment el pacient va perdent veu a mesura que transcorre el dia. L’expressió aguda de la Disfonia és la Afonia, tractant-se de la pèrdua total de la veu, generalment de forma transitòria i habitualment deguda a un sobreesforç en l’ús de la veu. La veu és una de les eines principals que utilitzen molts professionals, com ara, professors, locutors, cantants, periodistes, actors i actrius, guies turístics, comercials, etc. Totes aquestes professions i moltes més, treballen amb la seva veu i han de fer-la servir cada dia i durant llargs períodes de temps i, en moltes ocasions, en unes condicions que no són les adequades. Tot i això, no són d’el tot conscients de la seva rellevància fins que no tenen algun problema relacionat amb la veu.

Quins són els factors de risc que poden provocar trastorns en la veu?

Cal tenir en compte d’una banda els factors individuals de l’treballador i, per l’altre els factors externs:

Els factors individuals que augmenten el risc de patir problemes en la veu, són aquells que depenen d’un mateix i només nosaltres podem canviar. Alguns d’ells són:

 • Tenir mals hàbits com fumar o beure alcohol perquè irrita les mucoses de la gola.
 • No dormir prou, ja que augmenta la fatiga.
 • Articular ràpidament sense arribar a vocalitzar bé les paraules.
 • Utilitzar un to veu inadequat (o molt greu o molt agut).
 • Tenir tensió muscular o estar contracturat.
 • Respirar de forma incorrecta.
 • No consultar a l’especialista quan notem problemes en la veu.
 • No tenir coneixement de com funciona la veu.
 • Desconèixer els hàbits preventius.

Els factors externs es centren tant en l’ambient com en les condicions de treball, i no depenen de treballador:

 • Tenir una mala ventilació a l’àrea de treball (corrents d’aire, aire condicionat, manca d’humitat, excés de fred o calor).
 • Estar exposats a agents ambientals irritants (pols, fum, ambientadors, etc.)
 • Soroll ambiental o instal·lacions acústiques incorrectes.
 • Tenir sobrecàrrega de treball i no prendre descansos.

Tots aquests factors, tant els individuals com  els externs, provoquen irritació a la mucosa de les cordes vocals i un mal funcionament de l’ondulació de les cordes, el que comporta a problemes i trastorns de la veu.

Els nostres especialistes en Alteracions de la veu

A continuació us presentem alguns dels nostres logopedes especialitzats en Disfonia i Afonia:

MONTSERRAT BALAGUÉ

Logopeda a Barcelona

Especialista en Logopèdia Infantil i Veu

logopeda valència

SANDRA CATALÁN

Coord. de Logopèdia a Valencia

Especialista en Logopèdia infantil i veu

logopeda barcelona

RAQUEL FERNÁNDEZ

Logopeda a Barcelona

Especialista en Logopèdia infantil i Veu