Logopèdia a Residències i Centres de Dia

A la tercera edat, se solen presentar freqüentment diferents dificultats associades al llenguatge o a la deglució, dificultats que poden ser degudes a problemes propis de ledat avanzada i altres vegades a patologies específiques.

La pèrdua d’habilitats comunicatives a la tercera edat suposa una disminució molt significativa de la qualitat de vida, dificultant la comunicació amb els éssers estimats o per poder comunicar les seves necessitats. De la mateixa manera les dificultats en la deglució o principis de disfàgia que impliquin modificacions molt significatives a la dieta i disminueixen en gran mesura el gust pel menjar que puguin presentar les persones grans.

La intervenció del logopeda la majoria de vegades permetrà al pacient recuperar o millorar el seu llenguatge, així com una recuperació de la deglució.

Les sessions de logopèdia es fan mitjançant una sèrie d’exercicis específics per a cada dificultat detectada, establint un pla específic per a cada pacient, combinant l’eficàcia del tractament amb la motivació del pacient. Alhora, procurem fer partícips a la família del pacient i proporcionem pautes i orientacions als cuidadors i cuidadors perquè la recuperació i manteniment de les habilitats funcionals del pacient siguin tan bé com sigui possible.

 

Com treballem com a logopedes a les Residències?

Una altra vessant del servei de Logopèdia a Domicili consisteix a oferir el servei de Logopèdia a les Residències o Centres de dia que ho necessitin, oferim aquest servei de forma privada o amb un servei propi de la residència, amb la garantia de disposar d’un servei professional.

En aquests casos el funcionament del servei depèn en gran mesura de les particularitats de cada residència, cercant sempre la integració del servei a les característiques pròpies de la residència, respectant sempre els horaris i rutins del centre.

D’altra banda, també oferim la possibilitat de col·laborar amb les enfermeres, els metges i els cuidadors del centre residencial, proporcionant pautes d’estimulació, alimentació o altres curas que puguin necessitar els nostres pacients en funció de les seves necessitats relacionades amb el llenguatge o la deglució.

Com funciona el servei de Logopèdia a les residències i centres de dia?

El servei de Logopèdia parteix d’un diagnòstic inicial, basat tant en la informació proporcionada per la família i la residència, com per l’observació i l’exploració diagnòstica del pacient. A partir d’aquí s’inicia la intervenció amb uns objectius específics adreçats a resoldre els processos alterats o millorar-los, sempre en funció de les necessitats de cada cas.

A continuació podeu veure un resum del protocol de funcionament del nostre servei:

– Sol·licitud inicial per part de la família o de la residència

– Recollida de dades del pacient

– Valoració logopèdica de les dificultats presentades

– Informació als fills i al personal de la residència dels resultats de la valoració i establiment dels objectius de treball.

– Inici de la intervenció logopèdica

– Continua coordinació amb la família i la residència o cuidadors

– Finalització del servei una vegada els objectius establerts han estat assolits.

Durant tot el procés la figura del coordinador logopèdic fa un seguiment tant de les valoracions inicials dels casos com de levolució dels mateixos.

 

Quins tipus de tractaments logopèdics realitzem a les residències?

Oferim tractaments logopèdics professionals als pacients amb problemes propis del llenguatge o la deglució. En aquest sentit tractem:

  • Dificultats en el llenguatge secundàries a malalties neurodegeneratives
  • Parkinson
  • ELA
  • Alzheimer
  • Logopèdia a afàsia postictus
  • Disfàgia
  • Disfonies o alteracions de la veu

El nostre Equip de Logopèdia a les Residències

A continuació us presentem alguns dels nostres logopedes que realitzen els seus serveis a diferents residències amb les que tenim un conveni de col·laboració:

Necessiteu més informació? Contacteu ara amb nosaltres.