Logopèdia en Alzheimer

Aportacions de la Logopèdia en l’Alzheimer

La malaltia d’Alzheimer és un trastorn neurològic degeneratiu i progressiu que afecta en major freqüència a persones majors de 65 anys. Els símptomes principals que presenten les persones que el pateixen són l’oblit, la repetició, la desorientació, els canvis en la personalitat, les dificultats d’aprenentatge i de comunicació.

La figura del logopeda ha de ser present als tractaments de les persones amb la malaltia d’Alzheimer, ja que les conseqüències a nivell de llenguatge i comunicació són les afectacions més comunes en aquest tipus de malalts.

Les dificultats més comunes que podem trobar a nivell del llenguatge a l’Alzheimer són:

 • Pèrdua de vocabulari i dificultat en la relació de paraules.
 • Dificultat en la producció de paraules o trobar les paraules que vol dir.
 • Problemes a nivell de construcció de frases.
 • Afectació de la comprensió de paraules i frases.
 • Dificultat en el discurs a nivell pragmàtic.
 • Pèrdua del llenguatge escrit.

Com pot ajudar la Logopèdia a l’Alzheimer?

Un dels principals objectius del logopeda és endarrerir al màxim la pèrdua de la capacitat comunicativa de les persones amb demència i desenvolupar una comunicació funcional.

La rehabilitació logopèdica aprofundeix en els aspectes següents:

 • El llenguatge espontani i automàtic del pacient.
 • La planificació i accés al discurs verbal.
 • La lectoescriptura.
 • La imitació i execució de moviments fonoarticulatoris.
 • La categorització i associació de conceptes i paraules.

El mètode d’actuació és dur a terme una teràpia de la parla amb un programa dintervenció adequat a cada persona, per tal d’estimular el llenguatge i evitar així un major deteriorament de la comunicació.

Igualment, el logopeda haurà de participar en l’educació sanitària, informant els familiars, cuidadors i professionals de les característiques del trastorn detectat i de les mesures de millora, facilitant consells sobre la comunicació d’aquests pacients afavorint així el seu estat emocional i social.

Finalment, en els casos avançats, el treball del logopeda és fonamental per prevenir i treballar en els processos de deglució, ja que aquests pacients poden patir disfàgia.

Algunes pautes per afavorir la comunicació amb el pacient amb Alzheimer

 • Dirigir-nos-hi sempre pel seu nom.
 • Parlar-los pausadament i donar-los temps per respondre.
 • Utilitzar frases curtes i senzilles amb un vocabulari familiar (però no tractar-los com a nens).
 • Acompanyar les paraules de molta gestualitat i expressió facial.
 • Paciència i respecte.
 • No parlar davant del familiar com si no hi fos.
 • Incloure’l a les converses perquè participi en la mesura del possible.

 

En conclusió, la principal tasca del logopeda és aconseguir, en la mesura que sigui possible, un augment de la qualitat de vida de les persones afectades, a través d’una millora en el funcionament cognitiu, emocional, en el rendiment funcional i en el manteniment de la independència, endarrerint tant com sigui possible el deteriorament de les funcions bàsiques i compensar les funcions ja afectades.

Per tant, és molt important que els familiars de les persones amb malalties neurodegeneratives coneguin el paper que desenvolupa la Logopèdia a l’Alzheimer per facilitar, millorar o establir en molts casos la comunicació entre ells i el pacient, ja que molts familiars no coneixen la professió o relació amb la malaltia. A més, es recomana que l’estimulació cognitiva comenci com més aviat millor en aquelles persones amb malalties neurodegeneratives i, fins i tot, en aquelles que no tinguin cap patologia, de manera preventiva.

Si teniu dubtes o voleu fer-nos una consulta estem a la vostra disposició al següent enllaç: Contacti amb nosaltres

Leave a reply