Llenguatge oral

La intervenció en el llenguatge oral és el camp de la logopèdia per la qual és més coneguda, tractant no tan sols els errors d’articulació com les dislàlies, sinó també les dificultats referents a l’adquisició i ús del vocabulari, les estructures morfosintàctiques, l’expressió i la comprensió de el llenguatge, així com altres aspectes com ve a ser l’ús de la veu.

El tractament de la llengua oral no està destinat només a la població infantil, sinó que també mitjançant la logopèdia es pot intervenir en diferents aspectes relatius a l’articulació en l’edat adulta o l’ús de la veu, així com a la resta d’aspectes en pacients amb dany cerebral, on les afectacions del llenguatge poden ser molt variades, des de l’articulació a l’accés al lèxic, la comprensió del llenguatge o l’expressió d’aquest.

Les dificultats del llenguatge oral que ens trobem més freqüentment serien les següents en funció de el grup d’edat:

En logopèdia infantil, les dificultats de la llengua oral més freqüents són:

 • Retard del llenguatge
 • Dificultats articulatòries
 • Alteració de la parla secundària a Trastorns del Neurodesenvolupament (Síndrome de Down, Discapacitat Intel·lectual, entre d’altres)
 • Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) o Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge.
 • Disfèmia o Tartamudesa
 • Disfonia infantil

En pacients adults sense patologia neurològica, destaquem:

 • Errors articulatoris
 • Disfèmia o Tartamudesa
 • Disfonia

Finalment, en pacients amb dany cerebral adquirit, les patologies més freqüents serien:

 • Afàsia posterior a Ictus o traumatisme cranioencefàlic
 • Dificultats de parla a conseqüència de malalties neurodegeneratives:
  Parkinson
  ELA

Intervenció logopédica en llenguatge oral

El logopeda a partir de la valoració o detecció de necessitats del pacient realitzarà un pla d’intervenció per tractar els diferents aspectes que incideixen en el desenvolupament del llenguatge, tractant-se sempre d’un tractament individual, dissenyat específicament en funció de les necessitats del pacient, amb uns objectius perfectament establerts i dels que es fa partícip a la família, si procedeix), la qual resulta una part fonamental del tractament sobretot en les edats més primerenques.

El nostre mètode de treball com logopedes varia en funció de diferents variables: en primer lloc, la disfunció o dificultat del llenguatge a tractar, l’edat del pacient i els interessos i motivacions d’aquest. És fonamental, especialment en logopèdia infantil, que hi hagi un bon vincle entre el logopeda i el nen / a, ja que això ens permetrà un avanç més ràpid en la consecució dels nostres objectius en el llenguatge, encara que aquest aspecte també és fonamental en pacients adults, buscant el benestar del pacient, el qual resultarà clau per a un tractament logopèdic eficaç.

Tot i que el mètode de treball logopèdic depèn sobretot de la disfunció a tractar, la nostra forma de treball en les primeres edats és fonamentalment lúdic, però conservant uns objectius de treball molt específics. No obstant això, a mesura que anem avançant a majors edats la feina cada vegada resulta més formal, però sempre prioritzant un vincle positiu entre el pacient i el professional.

Una de les característiques bàsiques de la nostra intervenció rau en la col·laboració estreta amb la família en el tractament infantil, de manera que després de cada sessió es proporcionen pautes als familiars o recomanacions per poder seguir treballant a casa en virtut dels objectius establerts, aquest punt amb una bona col·laboració per part dels pares i mares redunda en una més ràpida consecució dels resultats esperats.

En canvi amb pacients adults, també prioritzem proporcionar pautes el pacient per poder seguir amb el tractament un cop acabada la sessió amb la finalitat que el tractament sigui el més eficaç possible, ja que una major dedicació per part del pacient proporcionarà uns millors i més ràpids resultats.

Finalment, en els pacients amb dany cerebral, a part de la sessió també proporcionem pautes d’abordatge als familiars i / o cuidadors del pacient, amb l’objectiu que les fites del tractament es vagin aconseguint de forma més àgil.

Els nostres especialistes en Llenguatge Oral

A continuació us presentem alguns dels nostres logopedes especialitzats en Llenguatge Oral:

logopeda madrid

MARTA ARAUJO

Coordinadora de Logopèdia a Madrid

Especialista en Logopèdia infantil i Dany Cerebral

 

SONIA JIMÉNEZ

Logopeda a Barcelona

Especialista en Logopèdia infantil i Estimulació Temprana

 

logopeda barcelona

BORJA TORMOS

Logopeda i psicòleg a Barcelona

Especialista en Logopèdia infantil