Disgrafia i disortografia: conceptes i tractament

Pel que fa a la dislèxia i la lectoescriptura, els dos trastorns d’aprenentatge associats més freqüents són la disgrafia i la disortografia. A continuació explicarem de què es tracta i la diferència entre totes dues. Disgrafia La disgrafia és una de les dificultats específiques relacionades amb l’escriptura. És un trastorn funcional, és a dir, no

Read more