Dislèxia i Autoestima

Avui dia cada vegada trobem a les escoles més nens i nenes diagnosticades de dislèxia. La dislèxia s’inclou dins de les dificultats específiques d’aprenentatge (DEA), definides com a desordre en un o més dels processos que involucren el llenguatge escrit. Els problemes que es poden observar a l’escola es concreten en diferents àrees: pensament, parla,

Read more