L’alimentació en nens amb Síndrome de Down

Com ja s’ha explicat en articles anteriors, les persones amb Síndrome de Down presenten dificultats a l’àrea del llenguatge, molt més accentuades en l’expressió oral que en la comprensió, i això en dificulta les habilitats comunicatives. Però no només presenten dificultats en aquest àmbit. Han de tenir en compte que la modificació cromosòmica que presenten

Read more