L’alimentació en nens amb Síndrome de Down

Com ja s’ha explicat en articles anteriors, les persones amb Síndrome de Down presenten dificultats a l’àrea del llenguatge, molt més accentuades en l’expressió oral que en la comprensió, i això en dificulta les habilitats comunicatives.

Però no només presenten dificultats en aquest àmbit. Han de tenir en compte que la modificació cromosòmica que presenten els nens amb Síndrome de Down comporta un desenvolupament fenotípic en el qual es presenten alteracions en la maduració i el creixement, i dins d’aquestes alteracions es veu alterat el desenvolupament del sistema estomatognàtic (desenvolupament de la musculatura orofacial i faríngia) i, per tant, la deglució. Tot i que aquestes dificultats es produeixen pels factors presents a la Síndrome de Down (com hipotonia, protrusió lingual, etc.), els hàbits de la vida diària del nen (tipus d’alimentació, postures adoptades a l’hora de menjar, etc) juguen un paper fonamental en l’aparició i la permanència d’aquesta problemàtica.

Cal entendre que, quan apareixen problemes relacionats amb el menjar del nen, això fa que de vegades aquest moment es visqui amb veritable angoixa, tant els nens com els pares que no saben com actuar. Per això cal fer-los comprendre que una musculatura que no treballa es debilita, que si ja existia una dificultat en el moment de la introducció de sòlid, aquesta serà més gran amb el pas del temps, d’aquesta manera, haurem de lluitar contra aquesta hipotonia o problema previ i ,a més a més, amb la debilitat que ha comportat la manca d’exercici muscular a aquest nivell, així com els mals hàbits que ha adquirit en aquest temps. El nen ha d’aprendre a menjar adequadament i com més retardem el moment, més dificultats trobarem. Per aquesta raó, insistim que els pares han de conèixer les característiques presents en els nens amb Síndrome de Down i iniciar els hàbits correctes com més aviat millor per no trobar més barreres de les necessàries.

 

Quines són les principals característiques orofacials dels nens amb Síndrome de Down?

En general, en els nens amb Síndrome de Down hi coincideixen una sèrie de circumstàncies en què el dèficit miofuncional es fa evident i de vegades intrínsec a la pròpia síndrome, entre elles es destaquen:

  • Protusió lingual amb macroglòssia o sense ella: dificulta l’oclusió labial i, per tant, el control per a la deglució de la saliva, així com la correcta obertura i tancament bucal per ingerir l’aliment.
  • Hipotònia labial: dificulta la recollida del menjar en administrar-la amb cullera i l’oclusió dels llavis al voltant de la tetina o mugró.
  • Hipotònia lingual: dificulta la masticació en veure compromesa la mobilització del bolo alimentari a l’interior de la cavitat bucal.
  • Hipotònia orofaríngia: dificulta la deglució de saliva i d’aliments líquids o sòlids.
  • Configuració orofacial: paladar ogival, implantació dentària retardada i alterada, llengua escrotal, forma del crani mesocefàlic, forma de cara braquifacial, hipotonicitat muscular.
  • Respiració: respiració oral per hipertròfia amigdalar i/o hipertròfia adenoide. En aquests nens, sembla que les praxies masticatòries i deglutòries maduren, majoritàriament de forma més lenta, encara que acords a la resta d’activitat motora i similars al nen no afectat, en l’ordre d’aparició, sense seguir patrons molt diferents com passa a la paràlisi cerebral infantil.

Tenint en compte aquestes circumstàncies, seria recomanable fer una intervenció miofuncional amb un logopeda especialitzat. D’aquesta manera, serà molt més fàcil la coordinació del metge O.R.L. amb pares i, si s’escau, amb l’ortodoncista i el maxil·lofacial.

 

En què consisteix la Teràpia Miofuncional?

La teràpia miofuncional és un tipus d’intervenció que té com a finalitat aconseguir un equilibri muscular orofacial. L’edat d’inici de la teràpia varia d’un subjecte a un altre, però, encara que aquesta intervenció s’endarreri cap als 6-7 anys, sempre caldrà un atac contundent sobre els mals hàbits, especialment els respiratoris, deglutoris i de succió digital.

 

Si voleu obtenir més informació, no dubteu a contactar amb nosaltres

Leave a reply