Importància de l’audició en el desenvolupament del llenguatge

El llenguatge, la parla i l’audició són crucials en el desenvolupament dels infants. La majoria dels nens hi senten des del naixement, i aprenen a parlar imitant els sons que tenen al voltant, les veus dels seus éssers estimats. Per tant, per aconseguir una articulació correcta dels fonemes és fonamental una audició correcta.

Podem dir que, per una banda, la parla és la capacitat d’emetre els sons, mentre que el llenguatge fa referència a l’habilitat de comprendre i utilitzar aquests sons, i l’audició és necessària per al desenvolupament adequat tant de la parla com del llenguatge, en definitiva, per a la comunicació i aprenentatge dels nens. El llenguatge suposa un instrument bàsic per relacionar-se, un acte de comunicació que permet intercanviar idees i emocions, i està estretament lligat a la intel·ligència i al pensament, ja que per arribar al llenguatge hem de ser capaços d’imaginar i recordar, tenir el símbol de les coses sense que estiguin al davant. Si un nen no compta amb aquesta possibilitat per comunicar-se amb els altres, pot quedar limitat en molts aspectes del dia a dia.

En definitiva, la sordesa suposa un retard en el desenvolupament del llenguatge oral, cosa que repercuteix en múltiples esferes del creixement normal del nen. Un accés tardà o incomplet al llenguatge oral influeix i endarrereix el desenvolupament del pensament lògic i racional, endarrereix el desenvolupament de la memòria, dificultant l’aprenentatge de la lectura i influeix sobre el rendiment acadèmic del nen.

 

Quins són els efectes principals de la pèrdua d’audició en el desenvolupament del llenguatge?

  • El vocabulari: els nens que tenen pèrdua d’audició desenvolupen amb més lentitud el vocabulari. Aprenen amb més facilitat paraules concretes com “gat”, “cinc” i “vermell” que paraules abstractes com “abans” o “després”. També tenen dificultat amb les paraules funcionals com “un”, “que”, “de” i “el”.

 

  • L’estructura de les oracions: entenen i construeixen oracions més curtes i senzilles que els infants amb audició normal. Tenen sovint dificultat a entendre i escriure oracions compostes, com les que contenen oracions subordinades relatives (“el meu amic, el que va venir l’altre dia a l’aniversari, no ha vingut avui”) o oracions en veu passiva (“els exàmens van ser col·locats pels estudiants de pràctiques”).

 

  • L’articulació dels sons: els nens amb pèrdua d’audició solen tenir dificultat per entendre o diferenciar alguns sons, com “s-t”, “b-p-m”, “g-k” i, per tant, els confonen o no els inclouen al parlar, cosa que dificulta la intel·ligibilitat de la parla. És possible que no sentin la seva pròpia veu al parlar, de manera que parlen massa alt o massa baix.

Així doncs, els infants que presenten pèrdua d’audició o problemes de processament auditiu poden patir retards en el desenvolupament global, agreujant-se els efectes en el desenvolupament si la pèrdua d’audició es produeix de manera primerenca. Per aquesta raó, com més aviat s’identifiqui el problema i comenci la intervenció logopèdica, menys greu serà el seu impacte final. Per obtenir més informació, no dubti en contactar amb nosaltres.

Leave a reply