La importància d’un tractament logopèdic precoç en Parkinson

Com hem vist en articles anteriors, la malaltia de Parkinson (EP) consisteix en un desordre crònic i degeneratiu d’una de les parts del cervell que controla el sistema motor i es manifesta amb una pèrdua progressiva de la capacitat de coordinar els moviments. Es produeix quan les cèl·lules nervioses de la substància negra del mesencèfal (àrea cerebral que controla el moviment) moren o pateixen algun deteriorament.

Entre les principals característiques, destaca el tremolor en repòs, la lentitud en la iniciació de moviments, la rigidesa muscular o la inestabilitat (pèrdua de l’equilibri). Pel que fa a les alteracions en la comunicació, podem dir que, en general, la parla de la persona amb Parkinson es caracteritza per tenir una sonoritat i intensitat monòtona, de baix to i pobrament prosòdica, que tendeix a esvair-se al final de la fonació. La parla es produeix en lents atacs i significatives pauses per respirar entre paraules i síl·labes, reduint-se la fluïdesa verbal i el ritme. L’articulació dels sons, tant linguals com labials, està empobrida, cosa que redueix la intel·ligibilitat i dificulta la identificació de l’estat emocional de la persona.

A més, molts dels pacients que presenten Parkinson pateixen alteracions cognitives (dificultats a la memòria, el processament de la informació, l’atenció o problemes executius), cosa que sovint provoca dificultats en la denominació de paraules (efecte “punta de la llengua” ) i frases incompletes degut a aquesta dificultat per evocar paraules.

Tots aquests símptomes poden ser molt lleus en el seu inici o simplement no apareixen fins a etapes més avançades, sent cada cop més notoris amb el pas del temps. En ocasions, ens trobem amb persones que decideixen ajornar el tractament logopèdic al ser diagnosticades, perquè en un primer moment es troben bé i/o no veuen la necessitat de fer un treball logopèdic fins que les dificultats apareixen. És llavors quan la persona amb Parkinson pot patir una disminució en el desig de comunicar-se i, en casos més severs, aïllament social. Per aquesta raó, resulta molt important l’inici precoç d’un tractament logopèdic per tal d’endarrerir l’aparició de les dificultats. Han de tenir en compte que, com més àgil sigui la musculatura, més probabilitats hi haurà de frenar l’avenç de la malaltia. El tractament de la persona amb Parkinson ha de ser un tractament integral des que es fa el diagnòstic, contribuint així al manteniment d’una bona qualitat de vida.

Per obtenir més informació sobre la Malaltia de Parkinson (EP) o si té qualsevol altre dubte, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

Leave a reply