Activitats per desenvolupar el llenguatge a l’estiu

Com ja hem vist anteriorment, el llenguatge és una destresa que s’aprèn de manera natural a través d’una sèrie d’intercanvis amb l’entorn que envolta el nen, per la qual cosa l’estimulació s’ha de fer de la mateixa manera, a través del diàleg i el joc. És per això que en aquest article ens centrem en

Read more