Tartamudesa a l’adolescència: el paper dels pares

Com ja hem vist en articles anteriors, la tartamudesa és un trastorn de la fluïdesa de la parla que apareix quan el nen està desenvolupant les seves habilitats comunicatives i evolucionant en el camp cognitivo-emocional. Durant aquest període de desenvolupament el nen està aprenent unes habilitats del llenguatge molt complexes i involuntàriament fa “salts” al parlar, repeteix síl·labes, parts d’una paraula o frase, etc. Aquestes disfluències són totalment normals en els infants, sempre que no s’acompanyin d’esforç o d’incomoditat en parlar (gestos, tensió, etc.). En aquest tipus de situacions, resulta crucial la manera com interactuen amb el nen, ja que en aquestes edats s’està forjant la personalitat i el temperament del nen, aspectes que seran claus en el seu desenvolupament.

 

La majoria de nens que presenten disfluències en aquestes edats aconsegueixen superar el problema i aquest desapareix espontàniament dins del primer any després del seu inici, però en alguns casos els errors es poden identificar i augmentar-ne la freqüència amb el temps, configurant el patró de parla habitual. A més, si el nen pateix repetides experiències de problemes per comunicar-se, aquestes poden provocar sentiments de frustració o vergonya que generaran sentiments i actituds negatives relacionades amb la comunicació.

 

Aquesta mateixa situació la podem trobar no només a l’etapa infantil sinó també a l’adolescència. En ocasions, ens trobem amb joves adolescents amb un patró de parla ràpida, escassa vocalització, respiració entretallada, etc, que presenten lleus disfluències al parlar però que, passat un temps, les dificultats es van incrementant. En aquest tipus de situacions en les que el nen passa per una etapa molt important respecte al seu desenvolupament social, és molt important la relació dels pares i de l’entorn amb l’adolescent.

Han de tenir en compte que el seu fill, com tots els nens, desenvolupa sentiments observant els seus pares, com interactuen o es comuniquen amb ell. El nen o jove adolescent que comença a presentar disfluències ha de sentir-se recolzat pel seu entorn. Això és crucial per a ell. Si davant del seu fill presenten una conducta negativa quan parla o ho corregeixen constantment, per a ell suposarà una situació negativa i estressant, cosa que agreujarà el problema, evitant comunicar-se per no veure’s afectat negativament a la seva autoestima.

 

Per evitar aquesta situació, el recomanable és que acudeixin a un logopeda el més aviat possible per tal que els orienti i intervingui aquestes disfluències, ajudant el seu fill a controlar el seu patró de parla i evitant que aquestes dificultats interfereixin o repercuteixin en el desenvolupament del mateix. A continuació us presentem unes orientacions pràctiques que els poden ajudar en el dia a dia:

  • Pareu atenció a la manera com us comuniqueu amb els vostres fills. Com els hi parleu? Amb quina velocitat? Quines expressions utilitzeu? Quina és la seva actitud? I on fixen la mirada?
  • Mantingueu un ritme de parla adequat, especialment pel que fa a la velocitat, intentant no presentar un ritme de parla massa ràpid.
  • No acabeu mai el que està dient, doneu-li temps perquè respongui tranquil·lament. Pressionar o acabar el que està dient provocarà certa ansietat i malestar en el jove i també podría provocar un increment del tartamudeig.
  • No anticipeu les respostes. Si anticipem el que significa provocarem que mostri menys interès per comunicar-se o bé que se senti frustrat per no poder comunicar allò que li agradaria.
  • Doneu-li temps perquè elabori les seves respostes. La pressió del temps genera una major ansietat de la que pot provocar la parla en si, de manera que el tartamudeig augmenta.
  • No feu més d’una demanda de manera consecutiva, donar-li temps entre resposta i pregunta. És bo deixar temps per relaxar la comunicació i donar-li temps perquè elabori la seva resposta i després poder fer la següent demanda.
  • Respecteu sempre de forma escrupolosa els torns de paraula. De manera que tingui temps de participar a les comunicacions i no s’hagi de precipitar per poder expressar-se.

Si necessiteu més informació en relació a la tartamudesa, no dubteu a contactar amb nosaltrws.

Leave a reply