Alteració del llenguatge després d’un ictus: Afàsia de Broca

brocasareasmall

Com sabem, l’afàsia és la pèrdua o l’alteració adquirida del llenguatge produïda per una lesió cerebral que afecta tant la comprensió com la producció del mateix. En articles anteriors, vam veure que aquesta alteració del llenguatge podia variar d’una persona a una altra en funció de la localització de la lesió, i esmentem la importància de la logopedia en la rehabilitació de l’ictus. En aquest cas, ens centrarem en l’Afàsia motora o l’Afàsia de Broca.

Què és l’Afàsia de Broca? Quines són les seves principals característiques?

L’Afàsia de Broca és produïda per una lesió a la circumvolució frontal inferior esquerra, també coneguda com àrea de Broca (d’aquí prové el nom). Les persones amb aquest tipus d’afàsia es caracteritzen per la gran dificultat per articular correctament les paraules, amb un ritme lent i l’ús de frases curtes, que elaboren amb un gran esforç i aprosòdia (manca de ritme, to, accent i enotació). Aquestes persones solen comprendre molt millor del que poden expressar, per això parlen poc i són conscients dels seus errors, cosa que els frustra constantment (diguem que saben el que volen dir però quan han d’utilitzar els músculs fonoarticulatoris aquests no responen correctament). Així mateix, és freqüent que aquesta afàsia vagi acompanyada sovint d’una hemiplegia o hemiparèsia.

 

Alguns consells per als familiars del pacient amb Afàsia motora o de Broca

 • Mantingueu un tipus de conversa natural i apropiada per a un adult, sense tractar-lo com un nen, ja que hi sent i comprèn perfectament.
 • No parleu per ell, llevat que sigui absolutament indispensable.
 • Tingueu paciència i doneu-li temps perquè parli o respongui a les preguntes.
 • Utilitzeu sistemes augmentatius i/o alternatius si és beneficiós (pot ser una simple pissarra per escriure o dibuixar, imatges amb vocabulari, etc.)
 • Estimuleu el llenguatge a través de:
  • Llenguatge automàtic: números, dies de la setmana, mesos de l’any, etc.
  • Refranys o cançons conegudes pel pacient amb Afàsia (si és llenguatge que ha utilitzat molt el pacient, serà més fàcil el record de la seva pronunciació).
  • Exercicis de mímica: repetir gestos i moviments labiolinguals davant d’un mirall.
  • Repetició de síl·labes i paraules (començant amb determinades consonants i augmentant progressivament la complexitat).

Al següent enllaç us mostrem un vídeo sobre l’Afàsia de Broca perquè pugueu entendre millor el problema de comunicació. Fes clic aquí.

Si voleu obtenir més informació sobre l’Afàsia o conèixer més orientacions per a pacients amb dany cerebral, no dubteu a contactar amb nosaltres.

Leave a reply