Alteració del llenguatge després d’un ictus: Afàsia de Broca

Com sabem, l’afàsia és la pèrdua o l’alteració adquirida del llenguatge produïda per una lesió cerebral que afecta tant la comprensió com la producció del mateix. En articles anteriors, vam veure que aquesta alteració del llenguatge podia variar d’una persona a una altra en funció de la localització de la lesió, i esmentem la importància

Read more