La importància d’un tractament logopèdic precoç en Parkinson

La importància d’un tractament logopèdic precoç en Parkinson

Com hem vist en articles anteriors, la malaltia de Parkinson (EP) consisteix en un desordre crònic i degeneratiu d’una de les parts del cervell que controla el sistema motor i es manifesta amb una pèrdua progressiva de la capacitat de coordinar els moviments. Es produeix quan les cèl·lules nervioses de la substància negra del mesencèfal

Read more